Administratie

BTW aangifte

BTW aangifte

U moet altijd BTW aangifte doen als u ondernemer voor de omzetbelasting bent, ook als u in een bepaald tijdvak geen omzet hebt gemaakt of geen BTW hoeft te betalen. Doet u geen aangifte, dan legt de fiscus u een naheffingsaanslag op naar een geschat bedrag en eventueel een boete.

De BTW aangifte moet u doen binnen een tijdvak dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn. Sinds 2011 mogen BTW ondernemers die maandelijks aangifte doen en BTW afdragen, specifiek kiezen voor kwartaalaangifte en –betaling. Dit maakt het mogelijk om de BTW afdracht uit te stellen. De BTW die over de eerste en tweede maand van een kwartaal verschuldigd is, hoeft immers pas te worden betaald tegelijk met de verschuldigde BTW over de derde maand.

Betaalt u meer den EUR 15.000,- per kwartaal , dan zal het tijdvak doorgaans een maand zijn. En als u per jaar minder dan
EUR 1.883,- BTW betaalt, kan het verzoek op een jaar worden gesteld. Valt u onder de kleine ondernemersregeling, dan kunt u zelfs ontheffing van BTW verplichtingen krijgen.

BTW tarieven

Er zijn verschillende BTW tarieven: 21%, 6% en 0%. In sommige gevallen zijn afwijkende percentages van toepassing. Als u incidenteel door bijzondere omstandigheden niet in staat bent tijdig aangifte te doen, kunt u de Belastingdienst om uitstel van het doen van aangifte en betaling verzoeken. Dit moet voor de uiterste inleverdatum. Betalingsproblemen zijn geen reden voor uitstel. Bij het invullen van de aangifte gebruikt u de gegevens die betrekking hebben op prestaties die zijn belast in Nederland.

Kasstelsel

Hanteert u het kasstelsel? Bereken dan de verschuldigde BTW aan de hand van de in het aangifte vak daadwerkelijk ontvangen bedragen. De voorbelasting mag u berekenen op basis van het factuurstelsel. Wanneer de ontvangsten zijn belast met verschillende tarieven en het onmogelijk is om de ontvangsten te splitsen naar de verschillende tarieven, dan kunt u een forfaitaire methode gebruiken.

Factuurstelsel

Als u het factuurstelsel hanteert, moet u de verschuldigde BTW berekenen op basis van de in het tijdvak van aangifte ontvangen en uitgereikte facturen. Beslissend is de dagtekening van de factuur.

Wanneer moet u de aangifte inleveren?

Maand- en kwartaalaangevers moeten de aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak indienen. Als datum geldt de dag waarop de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen.

Wanneer moet de aangifte zijn betaald?

U moet ervoor zorgen dat de BTW uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen is. Dat geldt voor betaling via uw bankrekening én voor betaling op het postkantoor.

Uitstel van betaling

In de navolgende gevallen kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen:
• Als u in een vorig aangiftetijdvak met een negatieve aangifte om teruggaaf van BTW hebt verzocht en deze nog niet is verleend, én
• U de teruggaaf wilt gebruiken om de btw van het huidige aangiftetijdvak te betalen.
U kunt een negatieve aangifte ook laten verrekenen met te betalen loonbelasting.

De kleine-ondernemersregeling

Ook met een kleine omzet moet u BTW betalen en aan administratieve verplichtingen voldoen – tenzij u gebruik maakt van de kleine-ondernemersregeling. U betaalt dan minder en soms zelfs helemaal geen BTW, en in het laatste geval kunt u zelfs ontheffing van de BTW verplichtingen krijgen.