Administratie

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Je doet er alles aan om je debiteuren zo goed mogelijk te beheren maar toch komt het voor dat je klant niet op tijd betaalt.

 

7 stappen voor een aanmaningsbeleid

 

  • Houd de openstaande vorderingen goed in de gaten. Bel de klant voordat de betalingstermijn afloopt. Vraag of de factuur is ontvangen en of alle factuurgegevens kloppen.

 

  • Reageer direct als de betalingstermijn wordt overschreden.

 

  • Bel de klant en vraag of er een probleem is waarom niet tot betaling wordt overgegaan. Leg de gemaakte afspraken vast.

 

  • Wanneer er na ongeveer 30 dagen na vervaldatum nog steeds geen betaling is ontvangen, stuur dan een schriftelijke herinnering met een kopie van de factuur.

 

  • Kom een betalingsregeling overeen en bevestig deze schriftelijk. Leg bovendien vast wat de sancties zullen zijn als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt en laat de tegenpartij voor akkoord tekenen.

 

  • Uiterlijk 45 dagen na de vervaldatum wordt de debiteur schriftelijk in gebreke gesteld. Vermeld in een brief de datum waarop het bedrag uiterlijk moet zijn voldaan. Geef duidelijk aan dat bij het uitblijven van de betaling de zaak wordt overgedragen aan een externe partij en dat alle incassokosten voor rekening van de klant zullen zijn.

 

  • Geef de vordering na 60 dagen na vervaldatum uit handen aan een incassospecialist.