VAR verklaring

Hoe vult u als ZZP’er het aanvraagformulier voor de VAR Verklaring in?

Hoe vult u als ZZP’er het aanvraagformulier voor de VAR Verklaring in?

Veel ZZP’ers denken dat het aanvraagformulier voor de VAR verklaring zodanig ingevuld kan worden dat er altijd een VAR Winst uit Onderneming of – DGA afgegeven wordt. Waar ze niet bij stilstaan is dat het aanvraagformulier een wettig formulier is. Daarbij zou er namelijk een VAR toegekend worden die is gebaseerd op een verkeerde situatie waardoor deze per definitie niet geldig is. Maar hoe vult u het aanvraagformulier voor een VAR verklaring dan in? We starten met de werking.

Hoe werkt het formulier?

De Belastingdienst beoordeelt u positie als zelfstandige op basis van het gehele formulier. Door de antwoorden met elkaar in verhouding te zetten, daarbij rekening houdend met de relevantie van de vragen voor uw beroepsgroep, bepalen zij of u zelfstandig bent of niet.

De Belastingdienst zegt zelf in de toelichting: “Het aanvragen van de VAR en het invullen van het aanvraagformulier is uw verantwoordelijkheid en niet die van uw opdrachtgever(s). U moet zich bij het invullen daarom niet laten leiden door uw opdrachtgever(s).”

Hieronder lichten we de belangrijkste (moeilijkste) vragen op het aanvraagformulier arbeidsrelatie toe. De originele vragen van het formulier zijn schuin gedrukt.

De vragen onder kopje 2 Uw VAR werkzaamheden:

2a Omschrijf de soort werkzaamheden waarvoor u de Verklaring arbeidsrelatie aanvraagt (VAR werkzaamheden).
Deze vraag is zeer belangrijk! De geldigheid van uw VAR voor uw opdrachtgever hangt van deze vraag af. Deze omschrijving moet gelijk zijn aan de feitelijke werkzaamheden die u bij uw opdrachtgevers gaat doen. Als de omschrijving op uw VAR niet overeenkomt met de werkelijke werkzaamheden, dan is de VAR voor uw opdrachtgever niet geldig.

2c Hoe beoordeelt u zelf de inkomsten uit de VAR werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?
Deze vraag spreekt voor zich maar is echter vaak niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Als u er aan twijfelt vul dan in: ‘weet ik niet’.

2d Hoeveel uur verwacht u aan de VAR werkzaamheden te besteden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?
U kunt hier invullen wat uw verwachting is voor het komende jaar. Mocht het aantal uren achteraf meer of minder zijn dan u had ingeschat, dan zal u hier niet op afgerekend worden.

2e Hoeveel opdrachtgevers verwacht u voor de VAR werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?
Bij deze vraag is het belangrijk om te weten wat hier onder opdrachtgever wordt verstaan. Als u rechtstreeks of via bemiddeling werkt voor een eindklant dan is het antwoord eenvoudig. U dient dan hier het aantal eindopdrachtgevers aan te geven. Als u echter werkt via detachering of uitzendingen dan geldt het detacheringsbureau of uitzendbureau als één opdrachtgever, ook als u via dat bureau meerdere eindklanten hebt.
Andersom is het zo dat als u via meerdere tussenbureaus toch bij één eindklant werkt en u vult in dat u meerdere opdrachtgevers hebt, dan zal er altijd sprake zijn van detachering en waarschijnlijk ook het rechtsvermoeden van frauduleus handelen. U werkt feitelijk voor één opdrachtgever maar u maakt gebruikt van een constructie met meerdere tussenpartijen om de controle te bemoeilijken.

2g Kunt u de VAR werkzaamheden meestal zonder toestemming van een opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren?
Bij deze vraag gaat het om het feit of u wordt ingehuurd voor uw persoonlijke kennis en kunde of dat u als zelfstandig ondernemer onder uw verantwoording ook een willekeurig ander persoon naar uw opdrachtgever kunt sturen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

2i Is het risico voor u als een opdrachtgever niet tevreden is over het resultaat van uw werk?
De kern van de vraag komt voort uit de bepaling vanuit de wet omtrent zelfstandig ondernemerschap: loopt u ondernemersrisico. Het ligt dan ook voor de hand dat men hier wil weten of u doorbetaald krijgt door uw detacheringsbureau, ook als u niet goed zou presteren.

2j Verwacht u de VAR werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgevers bij wie u voorheen soortgelijke werkzaamheden in loondienst heeft verricht?
Deze vraag is duidelijk: als u bij uw oude werkgever dezelfde werkzaamheden gaat verrichten dan zal er meestal sprake zijn van een gezagrelatie, omdat dat in het verleden ook zo was. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het direct overgaan als werknemer naar een ZP status met VAR bij de oude werkgever, juridisch haast onmogelijk is omdat er dan sprake zal zijn van een “voortgezet dienstverband”. Een vraag dus om wederom vast te kunnen stellen of u wel zelfstandig bent of eigenlijk toch werknemer.

2l Verwacht u de VAR werkzaamheden te verrichten via detachering, uitzending of bemiddeling?
In de brochure over de VAR geeft de Belastingdienst onder punt 6 aan dat zij de arbeidsverhouding via detachering meestal als arbeidsovereenkomst zullen zien. Lees daarom goed de uitleg van de verschillen tussen bemiddeling en uitzenden/detacheren. Hier wordt vaak van gezegd dat het gaat om wie het risico loopt van betaling, echter er zijn meer bepalende factoren. Feitelijk komt het er meestal op neer dat er bij bemiddeling altijd een rechtstreekse contractuele band is tussen de ZZP’er en de eindklant als het gaat over de invulling van de werkzaamheden.
Bij detachering heeft de ZZP’er slechts een contract met het detacheringsbureau en geen contract met de eindklant. Let op! Het is niet van belang hoe een bureau zichzelf noemt, het gaat om de feitelijke relatie tussen u, het bureau en de klant. Ook kunt u zich niet verschuilen achter het feit dat u niet bekend bent met het verschil tussen bemiddelen en detacheren of uitzenden. De brochure zegt daarover: “U moet vaststellen of er sprake is van bemiddelen of van uitzenden of detacheren. Dit heeft namelijk gevolgen voor de var.”!

De vragen onder kopje 3 – Uw inkomsten

3a Wat zijn uw geschatte jaarinkomsten voor de VAR werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?
Als u op basis van een uurtarief gaat werken, dan is het gebruikelijk om uit te gaan van 1500 uur op jaarbasis x uurtarief.

3b Worden door uw opdrachtgever(s) loonheffingen ingehouden op deze inkomsten?
Als er door uw opdrachtgever loonheffingen worden ingehouden en afgedragen, dan is het duidelijk dat uw opdrachtgever zichzelf ziet als werkgever waardoor u niet zelfstandig bent.

3d Bent u verplicht alle aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen bij de uitvoering van de VAR werkzaamheden?
Deze vraag is lastig geformuleerd.  Want wanneer moet iemand alle aanwijzingen opvolgen? Daar kunt u zelfs als werknemer onderuit. De bedoeling van deze vraag is echter om uit te vinden of er consequenties worden getrokken als u die aanwijzingen niet opvolgt. Oftewel, kunt u zelf de indeling van uw werkzaamheden bepalen of niet. Maar aangezien de vraag door het toevoegen van het woordje “alle” verkeerd is gesteld kunnen er, volgens ons, geen consequenties aan het antwoord worden gegeven. Tenzij u daadwerkelijk alle aanwijzingen moet opvolgen en u feitelijk als werknemer in een team hetzelfde dient te doen als de andere teamleden.

3e Verwacht u dat de inkomsten in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt, voor meer dan 70% worden behaald bij één opdrachtgever?
Houdt hier ook weer rekening met het vaststellen van wie de opdrachtgever is. Zie onze toelichting bij 2e en 2l.

Wijzigingen

Beantwoord het formulier naar waarheid en geef wijzigingen in uw situatie altijd door aan de Belastingdienst. Zij kunnen dan uw positie als zelfstandige opnieuw beoordelen om te zien of uw VAR nog wel geldig is in de nieuwe situatie. Let op! Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u met een ongeldige VAR werkt wat als gevolg kan hebben dat u alle genoten fiscale voordelen moet terugbetalen en, afhankelijk van de situatie, zelfs met boetes.

Categorie VAR verklaring